Dự án phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh

Đăng bởi Better Home vào lúc 10/04/2017 trong TIN TỨC

UBND TP HCM đã trình Hội đồng nhân dân thành phố “Dự án Thành phố Hồ Chí Minh thành Thành phố thông minh trong giai đoạn 2017 – 2020 với tầm nhìn đến năm 2025”.

Đặc biệt, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt chính sách xây dựng trung tâm nghiên cứu, mô phỏng các dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội cho thành phố, kho dữ liệu chia sẻ và mở các hệ sinh thái dữ liệu cho thành phố và xây dựng Trung tâm An ninh Thông tin Thành phố. Đồng thời, có những gợi ý để xây dựng một trung tâm quản lý đô thị thông minh.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương cập nhật kế hoạch trên cơ sở tình hình thực tế của thành phố và ý kiến ​​của người dân và doanh nghiệp để đảm bảo việc thực hiện Đề án sẽ có hiệu quả.

Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một đô thị thông minh trong giai đoạn 2017-2020

Theo đó, việc xây dựng một đô thị thông minh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra trên toàn thế giới là một giải pháp cấp bách nhằm giúp TPHCM dự báo và giải quyết tốt hơn những thách thức của quá trình đô thị hóa và hỗ trợ bảy chương trình đột phá và một những người; Góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và chất lượng phục vụ nhân dân, tạo điều kiện cho người dân tham gia quản lý đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo điểm khởi đầu thuận lợi cho việc thực hiện các chương trình phá vỡ giai đoạn tiếp theo.

Trên thực tế, trong những năm qua, TP.HCM đã và đang triển khai nhiều giải pháp phát triển đô thị thông minh như hệ thống điều hành xe buýt, từ năm 2018 sẽ được nâng cấp trở thành trung tâm quản lý giao thông với nhiều chức năng thông minh.

Source: Realestatevietnam

Informer: Canhosg

Nhắn tin Gọi điện