Giỏ hàng căn hộ chuyển nhượng cho người nước ngoài

Giỏ hàng căn hộ chuyển nhượng  cho người nước ngoài

Opal Tower – Sài Gòn Pearl

▪️ Căn OPxx11, 2 phòng ngủ, diện tích 86m2, đầy đủ nội thất, giá bán: 375.000 USD

▪️ Căn OPxx07, 3 phòng ngủ, diện tích 135m2, nội thất cơ bản, giá bán: 757.500 USD

▪️ OPxx06, 3 phòng ngủ, diện tích 160m2, nội thất cơ bản, giá bán: 851.000 USD

Sunwah Pearl 

▪️ GHxx02, 2 phòng ngủ, diện tích 101m2, nội thất cơ bản, giá bán: 560.000 USD

▪️ GHxx05, 2 phòng ngủ, diện tích 101m2, nội thất cơ bản, giá bán: 560.000 USD

▪️ GHxx06, 2 phòng ngủ +1, diện tích 103m2, nội thất cơ bản, giá bán: 680.850 USD

▪️ GHxx06, 2 phòng ngủ, diện tích 103m2, nội thất cơ bản, giá bán: 451.000 USD

▪️ GHxx07, 3 phòng ngủ, diện tích 130m2, nội thất cơ bản, giá bán: 851.000 USD

▪️ GHxx07, 3 phòng ngủ, diện tích 130m2, nội thất cơ bản, giá bán: 745.000 USD

▪️ GHxx09, loại 2 +1 phòng ngủ, diện tích 103m2, nội thất cơ bản, giá bán: 506.400 USD 

▪️ SHxx02, 2 phòng ngủ, diện tích 105m2, không nội thất cơ bản, giá bán: 510.640 USD 

▪️ SHxx04, 2 phòng ngủ, diện tích 106m2, nội thất cơ bản, giá bán: 489.360 USD

▪️ WHxx02, 1 phòng ngủ, diện tích 53m2, nội thất cơ bản, giá bán: 255.320 USD

▪️ WHxx04, 1 phòng ngủ, diện tích 53m2, nội thất cơ bản, giá bán: 255.320 USD 

Empire City 

▪️ T2Axx05, 3 phòng ngủ, diện tích 149m2, nội thất cơ bản, giá bán: 1.276.600 USD

▪️ T1xx02, 3 phòng ngủ, diện tích 155m2, nội thất cơ bản, giá bán: 1.276.600 USD 

▪️ N1, 3 phòng ngủ, diện tích 128m2, nội thất cơ bản, giá bán: 744.680 USD

Ngoài ra chúng tôi còn nhiều dự án khác, để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: 

Tel: 0922 271 030 (Zalo/wechat/whatsapp)

Email: betterhomesaigon@gmail.com